Cô đơn.


Tôi buồn T_T

Có ai không?

Có ai làm nhà tôi xum tụ một chút không?

Bananya-Episode-4-English-Subbed

Advertisements